BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedż na zapytania wraz ze zmianą treści SIWZ

wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i w części wsi wodociągowej z przyłączami od m. Borki do m. Jeże, ETAP I.
Do zamawiającego wpłynęły w dniach 14i 18 lipca 2006r. cztery zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i w części wsi wodociągowej z przyłączami od m. Borki do m. Jeże, ETAP I.

Treść odpowiedzi wraz z zapytaniami stanowia załącznik

UWAGA!!!!!!!
W związku ze zmianą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz.177 z późn. zm.) zmienia się termin składania ofert na dzień 27 lipca 2006 r. do godziny 1100 . Mając na uwadze powyższe oraz art. 86 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ulega zmianie termin otwarcia ofert na dzień 27 lipca 2006r. o godzinie 1120


Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 19 lip 2006 15:11
Data opublikowania: środa, 19 lip 2006 15:20
Data edycji: poniedziałek, 24 lip 2006 08:12
Data przejścia do archiwum: czwartek, 27 lip 2006 12:46
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Anna Bogdanowicz
Artykuł był czytany: 1690 razy
Ilość edycji: 1