BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 64/06 Burmistrza Pisza z dnia 19 lipca 2006 r.

powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości
Na podstawie §8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108) zarządzam co następuje:

§1.

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu przy ul. Mazurskiej oznaczonej nr działki 384 o pow. 590 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 12303,

w składzie:

a/Przewodniczący komisji - Żmijewska Ewa,
b/Członek komisji - Bogdańska Agnieszka
c/Członek komisji - Ilewicz Marcin
d/Członek komisji - Waszkiewicz Hanna

§2.

Komisja przeprowadzi przetarg w dniu 28 lipca 2006r.
§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Data powstania: wtorek, 25 lip 2006 07:37
Data opublikowania: wtorek, 25 lip 2006 07:40
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1782 razy