BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiana treści SIWZ wraz z odpowiedzią na zapytanie

Zagospodarowanie terenu przy Gminnym Zespole Szkół w Piszu
W związku z koniecznością sprecyzowania danych technicznych dotyczących wykonania boisk sportowych, zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zagospodarowanie terenu przy Gminnym Zespole Szkół w Piszu.

Treść zmiany zgodnie z zalącznikiem nr 1 i nr 2

Do zamawiającego wpłynęło w dniu 21 lipca 2006r. zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie
terenu przy Gminnym Zespole Szkół w Piszu

Treść odpowiedzi zgodnie z załącznikiem nr 1

UWAGA!!!!!!!!!!
W związku ze zmianą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz.177 z późn. zm.) zmienia się termin składania ofert na dzień 1 sierpnia 2006 r. do godziny 1100 . Mając na uwadze powyższe oraz art. 86 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ulega zmianie termin otwarcia ofert na dzień 1 sierpnia 2006r. o godzinie 1120
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 25 lip 2006 11:27
Data opublikowania: wtorek, 25 lip 2006 11:32
Data przejścia do archiwum: wtorek, 1 sie 2006 12:46
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Anna Bogdanowicz
Artykuł był czytany: 1522 razy