BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

na wykonanie zadania: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu podczas realizacji projektu – Przebudowa ulic Pionierów i Długiej w Piszu wraz z infrastrukturą

Burmistrz Pisza informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 13.07.2006 r., w przedmiocie zamówienia: wykonanie zadania: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu podczas realizacji projektu – Przebudowa ulic Pionierów i Długiej w Piszu wraz z infrastrukturą”, w wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, niepodlegająca odrzuceniu.
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93. ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), gdyż najkorzystniejsza oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej „PIK” Krzysztof Bronisław Leniec z siedzibą w Maldaninie 18A za cenę 164 700,00 zł brutto przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj.: 97 762,20 zł brutto
Data powstania: środa, 26 lip 2006 11:45
Data opublikowania: środa, 26 lip 2006 12:34
Data przejścia do archiwum: piątek, 4 sie 2006 12:33
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1443 razy