BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie ZPN -7331/II/23/06/07

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,  poz. 717, z późn. zm.)
zawiadamiam
że w dniu 18.12.2006r. na wniosek


Przedsiębiorstwa Wielobranżowego
MAZIUKIEWICZ
Andrzej Maziukiewicz
ul. Słowackiego 11
19-300 Ełk

została wydana decyzja nr 23/06 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie dwóch zbiorników podziemnych na gaz propan-butan V= 2 x 6400l, ogrodzenia, sieci gazowej PE Ф 32 do zasilenia instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1430/14, 1430/38, 1430/35, 1430/62, 1430/63, 1430/74, 1430/55, 1430/47 położonych w obrębie Pisz I.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami pok. Nr 61 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Data powstania: wtorek, 9 sty 2007 09:19
Data opublikowania: wtorek, 9 sty 2007 14:06
Data przejścia do archiwum: środa, 24 sty 2007 10:45
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1352 razy