BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz


W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz , przeznaczonej do wydzierżawienia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jedn.tekst Dz.U. z 2004r. Nr 261 ,poz.2603 z późn. zm./

- Położenie nieruchomości - Liski , gmina Pisz,
- Opis nieruchomości - grunt przeznaczony do użytkowania
na cele rolne / Ps-IV-0,15 ha , Ps-V-0,41 ha/.
- Numer działki - 1/12
- Powierzchnia działki - 1.000m2
- Numer KW - 19565
- Wysokść rocznego czynszu dzierżawnego (brutto) - 61,-zł,

1.Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do 31 grudnia 2009r.
w drodze bezprzetargowej.
2. Nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania
przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania – teren zabudowy mieszkaniowej .
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego
roku na konto Urzędu Miejskiego w Pisz Nr 54-1020 4753 0000 0202 0006 0277
w PKO BP S.A. O)Pisz .
4.Czynsz dzierżawny może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek czynszu poczynając
od 1 stycznia roku następnego
5.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia
09 stycznia 2007r. do dnia 30 stycznia 2007r.
Data powstania: wtorek, 9 sty 2007 11:52
Data opublikowania: wtorek, 9 sty 2007 14:01
Data przejścia do archiwum: środa, 31 sty 2007 08:05
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1392 razy