BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

na wykonanie map geodezyjnych dla obszaru objętego projektem doliny rzeki Pisy
Burmistrz Pisza informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 13.12.2006r., w przedmiocie zamówienia: wykonanie map geodezyjnych dla obszaru objętego projektem doliny rzeki Pisy, w wyznaczonym terminie zostało złożonych 6 ofert, w tym jedna podlegająca odrzuceniu.
Wybrano ofertę złożoną przez GEONET USŁUGI GEODEZYJNE Piotr Ławski z siedzibą w Ełku przy ul. Sikorskiego 4/25, za łączną cenę brutto – 21000 zł.
Oferta wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza – najniższa cena.
Data powstania: wtorek, 9 sty 2007 12:39
Data opublikowania: wtorek, 9 sty 2007 12:40
Data przejścia do archiwum: piątek, 19 sty 2007 15:35
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Anna Bogdanowicz
Artykuł był czytany: 1386 razy