BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE O ROZPRAWIE ADMINISTRACYJNEJ

ZPN-7331/01/02/03/04/05/06/07
Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 z późn. zm./, w związku z art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm./, Burmistrz Pisza zawiadamia, że w dniu 23.01.2007 r. o godz. 11.30, odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Piszu /pok. nr 57/, ul. Gustawa Gizewiusza 5, rozprawa administracyjna w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji, polegającej na budowie budynku mieszkalnego w zabudowie siedliskowej, na działce o nr geodezyjnym 19/254, położonej w obrębie wsi Szczechy Małe, gmina Pisz, w sprawie wszczętej na wniosek Państwa Haliny i Romualda Statkiewicz.
Data powstania: piątek, 12 sty 2007 08:39
Data opublikowania: piątek, 12 sty 2007 12:27
Data przejścia do archiwum: wtorek, 23 sty 2007 11:43
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1508 razy