BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

Nieruchomości niezabudowane przeznaczone do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego
Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) ogłasza I publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, oznaczonych j.n.

I. Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Kochanowskiego,
Numer działki – 1459/14
Powierzchnia działki - 1927 m2
Numer KW - 22912
Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana z możliwością zabudowy jednorodzinnej,
Cena wywoławcza nieruchomości – 70.970,00 zł. + 22% VAT
Wadium – 12.000 zł.

II. Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Kochanowskiego,
Numer działki – 1459/15
Powierzchnia działki - 1801 m2
Numer KW - 22912
Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana z możliwością zabudowy jednorodzinnej,
Cena wywoławcza nieruchomości – 66.020,00 zł. + 22% VAT
Wadium – 12.000 zł.

III. Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Kochanowskiego,
Numer działki – 1459/16
Powierzchnia działki - 1292 m2
Numer KW - 22912
Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana z możliwością zabudowy jednorodzinnej,
Cena wywoławcza nieruchomości – 47.360,00 zł. + 22% VAT
Wadium – 9.000 zł.

IV. Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Kochanowskiego,
Numer działki – 1459/17
Powierzchnia działki - 1284 m2
Numer KW - 22912
Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana z możliwością zabudowy jednorodzinnej,
Cena wywoławcza nieruchomości – 47.070,00 zł. + 22% VAT
Wadium – 9.000 zł.

V. Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Kochanowskiego,
Numer działki – 1459/18
Powierzchnia działki - 1277 m2
Numer KW - 22912
Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana z możliwością zabudowy jednorodzinnej,
Cena wywoławcza nieruchomości – 46.810,00 zł. + 22% VAT
Wadium – 9.000 zł.

VI. Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Kochanowskiego,
Numer działki – 1459/19
Powierzchnia działki - 1270 m2
Numer KW - 22912
Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana z możliwością zabudowy jednorodzinnej,
Cena wywoławcza nieruchomości – 46.560,00 zł. + 22% VAT
Wadium – 9.000 zł.

1. Przetargi odbędą się dnia 1 marca 2007 r. w sali nr 58 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5,
o godz. 8.00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt I,
o godz. 9.00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt II,
o godz. 10.00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt III,
o godz. 11.00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt IV,
o godz. 12.00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt V,
o godz. 13.00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt VI,
2.Przedmiotowe nieruchomości są wolne od obciążeń.
3.Brak jest zobowiązań, których przedmiotem są nieruchomości.
4.Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
5. Nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz na wschód od ulicy Pisańskiego położone są w obszarach oznaczonych symbolami: B.6.MN i B.7.MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (domy jednorodzinne wolno stojące lub w zabudowie bliźniaczej)
6.Gmina zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w terminie trzech lat, jeśli właściciel w okresie trzech lat nie zabuduje jej do stanu surowego zamkniętego zgodnie z pozwoleniem na budowę.
7. Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.
8. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wpłaciła wadium oraz okazać dowód wpłaty.
9.Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
10. Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywców.
11. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zwrócone - jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
12.Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 54 1020 4753 0000 0202 0006 0277 w PKO BP SA O/Pisz, jeśli wpłata nastąpi do dnia 31 stycznia 2007 r., po tej dacie wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz. najpóźniej do dnia 22 lutego 2007 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.
Data powstania: środa, 17 sty 2007 09:58
Data opublikowania: środa, 17 sty 2007 10:12
Data przejścia do archiwum: czwartek, 1 mar 2007 15:01
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1743 razy