BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie ZPN - 7331/II/27/06/07

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
OBWIESZCZENIE
     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,  poz. 717, z późn. zm.)
zawiadamiam
że w dniu 18.01.2007 r. na wniosek

Nadleśnictwa Pisz
ul. Gdańska 24
12-200 Pisz

została wydana decyzja nr 27/06/07 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na
przebudowie sieci wodociągowej oraz domowych przyłączy wodociągowych na terenie osiedla mieszkaniowego, na działkach o numerach ewidencyjnych: 1171, 1382/27, 1382/19, 1382/13, 1382/14, 1382/15, 1382/16, 1382/17, 1382/18, 1382/25, 1382/24, 1382/23, 1382/22, 1382/21, 1382/20, 1382/26 położonych w Piszu, przy ul. Gdańskiej.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami pok. Nr 61 w terminie 14 dni od daty ukazania sie niniejszego obwieszczenia.
Data powstania: czwartek, 18 sty 2007 13:47
Data opublikowania: czwartek, 18 sty 2007 15:30
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 5 lut 2007 15:45
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1478 razy