BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 11/07 Burmistrza Pisza z dnia 23 stycznia 2007r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizacje ulic Chabrowej i Łabędziej w Piszu.
Na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 21 ust.1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację ulic Chabrowej i Łabędziej w Piszu w składzie:

1. Piotr Grochal– przewodniczący Komisji Przetargowej
2. Michał Andrzejczyk – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej
3. Anna Bogdanowicz – sekretarz Komisji Przetargowej
4. Elżbieta Sadłowska – członek Komisji Przetargowej

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Data powstania: środa, 24 sty 2007 09:59
Data opublikowania: środa, 24 sty 2007 10:24
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Anna Bogdanowicz
Artykuł był czytany: 1922 razy