BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Modernizacja ulic Chabrowej i Łabędziej w Piszu
W dniu 26.01.2007r. zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu publicznym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr 22 z dnia 26.01.2007r. pod poz. 10442
Zgodnie z art. 42 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej, zostaje umieszczona SIWZ.

Zamawiający prosi o przesyłanie wniosków o wydanie siwz za pośrednictwem faxu lub pocztą. Umożliwi to bezpośrednią korespondencję z wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Modernizacje ulic Chabrowej i Łabędziej w Piszu"
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 26 sty 2007 09:40
Data opublikowania: piątek, 26 sty 2007 10:12
Data przejścia do archiwum: środa, 28 lut 2007 12:19
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Anna Bogdanowicz
Artykuł był czytany: 1694 razy