BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Obwieszczenie ZPN - 7331/II/2/07

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./
zawiadamiam

że w dniu 17.01.2007 r., wpłynął wniosek firmy

Instalatorstwo Elektryczne
Marek Szmigiel
ul. Kwiatowa 12/53
12-221 Ruciane-Nida

działającej z upoważnienia

Zakładu Energetycznego Białystok S.A.
Rejon Energetyczny Giżycko
ul. Przemysłowa 3
11-500 Giżycko


dotyczący
budowy sieci SN 15 kV i nN 0,4 kV na działkach o numerach ewidencyjnych 199/18, 199/4, 199/8, 198/5 i 216 położonych w obrębie Pilchy, gm. Pisz.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 61.
Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Data powstania: poniedziałek, 29 sty 2007 12:07
Data opublikowania: poniedziałek, 29 sty 2007 15:53
Data przejścia do archiwum: wtorek, 13 lut 2007 14:39
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1429 razy