BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN-7331/III/1/07

Zawiadomienie o nie załatwieniu sprawy w terminie


Zgodnie z art. 36 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 46a ust 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska / Dz. U. z 2006r Nr 129, poz. 902 z późn. zm./ Burmistrz Pisza
zawiadamia

że postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Pionierów, zlokalizowanej na działkach nr 201, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 w obrębie Pisz 1, nie może być załatwione w terminie, określonym w art. 35 § 3 KPA.

Nowy termin załatwienia sprawy wyznacza się na dzień 30 marca 2007r.

Powodem nie załatwienia sprawy w terminie jest fakt, iż rozpatrzenie sprawy zależy od uprzedniego określenia konieczności lub braku konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedmiotowej inwestycji na środowisko a następnie od uzgodnienia środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięcia z właściwymi organami.

Data powstania: poniedziałek, 29 sty 2007 12:28
Data opublikowania: poniedziałek, 29 sty 2007 15:54
Data przejścia do archiwum: wtorek, 13 lut 2007 14:39
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1410 razy