BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

na dostawę materiałów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Piszu
Burmistrz Pisza informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 17.01.2007r., w przedmiocie zamówienia: dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Piszu, w wyznaczonym terminie zostały złożone dwie oferty, nie podlegające odrzuceniu.
Wybrano ofertę złożoną przez PHU RENOMA Jadwiga Pietkiewicz z siedzibą w Piszu przy ul. Warszawskiej 49, za łączną cenę brutto – 45597,04zł.
Oferta wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza – najniższa cena.

Data powstania: poniedziałek, 29 sty 2007 15:06
Data opublikowania: poniedziałek, 29 sty 2007 15:54
Data przejścia do archiwum: czwartek, 8 lut 2007 08:43
Opublikował(a): Jarosław Andrzej Turski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1438 razy