BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 18/07 Burmistrza Pisza z dnia 19 lutego 2007r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.Na podstawie §8 ust.1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Piszu przy ul. Kochanowskiego, oznaczonych nr działek 1459/14, 1459/15, 1459/16, 1459/17, 1459/18, 1459/19 dla których w Sądzie Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 22912, w składzie:


1. Przewodniczący komisji: - Ewa Żmijewska,
2. Członek komisji – Grażyna Wnęta,
3. Członek komisji – Hanna Waszkiewicz,
4. Członek komisji – Marcin Ilewicz.

§2.

Komisja przeprowadzi przetargi w dniu 1 marca 2007 r.
§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Data powstania: poniedziałek, 19 lut 2007 13:17
Data opublikowania: poniedziałek, 19 lut 2007 15:44
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1631 razy