BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 41/07 Burmistrza Pisza z dnia 05 kwietnia 2007r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.


Na podstawie §8 ust.1i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. Nr 207, poz.2108 / zarządzam co następuje:

§1.
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości:

1/ działki niezabudowanej położonej we wsi Wąglik, gmina Pisz oznaczonej
numerem geodezyjnym 38/3 o powierzchni 4.736m2, dla której w Sądzie Rejonowym
w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 13702,
2/ działki niezabudowanej położonej we wsi Wąglik, gmina Pisz oznaczonej
numerem geodezyjnym 38/4 o powierzchni 4.110m2, dla której w Sądzie Rejonowym
w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 13702,
3/ nieruchomości zabudowanej położonej w Piszu przy ul. Rybackiej, oznaczonej
numerem geodezyjnym działki 486/2 o powierzchni 254m2, dla której w Sądzie
Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta
KW Nr 13024 ,


w składzie :

a/Przewodniczący komisji - Żmijewska Ewa
b/Członek komisji - Wnęta Grażyna
c/Członek komisji - Ilewicz Marcin
d/Członek komisji - Waszkiewicz Hanna

§2.
Komisja przeprowadzi przetargi w dniu 12 kwietnia 2007r.
§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Data powstania: czwartek, 5 kwi 2007 12:51
Data opublikowania: czwartek, 5 kwi 2007 13:11
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1730 razy