BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie ZPN-7331/II/5/07

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.)
Zawiadamiam, że w dniu 10.04.2007r., na wniosek firmy
Instalatorstwo Elektryczne
Marek Szmigiel
ul. Kwiatowa 12/53
12-221 Ruciane-Nida

działającej z upoważnienia

Zakładu Energetycznego Białystok S.A.
Rejon Energetyczny Giżycko
ul. Przemysłowa 3
11-500 Giżycko

została wydana decyzja nr 5/07 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci energetycznej: energetycznej linii napowietrznej 0,4 kV AsXSn dł. 80 m oraz przyłącza kablowego YAKY 4x35 dł. 26m na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1352, 1330 położonych w obrębie Pisz I, przy ul. Miodowej.
Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami pok. Nr 61 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Data powstania: wtorek, 17 kwi 2007 14:22
Data opublikowania: wtorek, 17 kwi 2007 15:26
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 7 maj 2007 15:53
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1480 razy