BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN-7331/III/15/06/07

Zawiadomienie o nie załatwieniu sprawy w terminie

Zgodnie z art. 36 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z póżn. zm.) oraz art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska / Dz. U. z 2006r Nr 129, poz 902 z póżn. zm. /
Burmistrz Pisza

zawiadamia

że postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw ( z dwoma dystrybutorami wielopaliwowymi oraz jednym dystrybutorem gazu LPG ) na działce nr 478/4 położonej w Piszu przy ul. Warszawskiej, nie może być załatwione w terminie, określonym w art. 35 § 3 KPA.

Nowy termin załatwienia sprawy wyznacza się na dzień 20 czerwca 2007r.

Powodem nie załatwienia sprawy w terminie jest fakt, iż rozpatrzenie sprawy zależy od uzgodnienia środowiskowych warunków realizacji przedwsięwzięcia z właściwymi organami.

Do wiadomości:
1. Rożen & Rożen Pracownie Autorskie Urbanistyki i Architektury
ul. Sarnowskiego 3/1
10-115 Olsztyn
2.A/a
T. Polewaczyk
Data powstania: piątek, 20 kwi 2007 11:18
Data opublikowania: piątek, 20 kwi 2007 11:20
Data przejścia do archiwum: wtorek, 8 maj 2007 14:16
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1483 razy