BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

na wycenę nieruchomości na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej lub z tytułu podziału nieruchomości
Burmistrz Pisza informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 13.04.2007r., w przedmiocie zamówienia: świadczenie usług wyceny nieruchomości na terenie Gminy Pisz, w zadaniu nr 2, w wyznaczonym terminie nie została złożona żadna oferta, nie podlegająca odrzuceniu.
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.), gdyż nie złożono żadnej oferty.
Data powstania: wtorek, 24 kwi 2007 13:00
Data opublikowania: wtorek, 24 kwi 2007 13:02
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 7 maj 2007 15:51
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Anna Bogdanowicz
Artykuł był czytany: 1447 razy