BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

na inwentaryzację budynku położonego w Piszu, przy ul. Warszawskiej 38
Burmistrz Pisza informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 13.04.2007r., w przedmiocie zamówienia: świadczenie usług wyceny nieruchomości na terenie Gminy Pisz, w zadaniu nr 3, w wyznaczonym terminie została złożona jedna oferta, nie podlegająca odrzuceniu.
Wybrano ofertę złożoną przez AGENCJĘ INWESTYCYJNĄ NIERUCHOMOŚCI Krzysztofa Jórzaka z siedzibą w Piszu przy ul. Rybackiej 3 za łączną cenę za inwentaryzację budynku położonego przy ul. Warszawskiej 38 w Piszu - 610,00 zł brutto.
Oferta wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza - najniższa cena.
Data powstania: wtorek, 24 kwi 2007 13:01
Data opublikowania: wtorek, 24 kwi 2007 13:03
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 7 maj 2007 15:50
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Anna Bogdanowicz
Artykuł był czytany: 1508 razy