BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Burmistrz Pisza informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 17.04.2007r., w przedmiocie zamówienia: wykonanie nawierzchni ścieralnej na ulicy Tuwima w Piszu, została złożona jedna oferta, nie podlegająca odrzuceniu.
Wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe w Piszu Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu przy ul. Czerniewskiego 2 za łączną cenę brutto - 153 852,03 zł
Oferta wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza - najniższa cena.
Data powstania: poniedziałek, 30 kwi 2007 08:15
Data opublikowania: poniedziałek, 30 kwi 2007 08:16
Data przejścia do archiwum: wtorek, 8 maj 2007 14:17
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Anna Bogdanowicz
Artykuł był czytany: 1462 razy