BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OgłoszenieBurmistrz Pisza informuje, że komisja przetargowa przeprowadziła w dniu 27 kwietnia 2007r.
o godzinie 12.00, w sali nr 58 budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej oznaczonej numerem 12/5 o powierzchni 1.336m2, położonej
we wsi Jaśkowo, objętej Księgą Wieczystą KW Nr 12601.

1. Cena wywoławcza nieruchomości będącej przedmiotem przetargu została ustalona na
kwotę 31.000zł (netto).
2. W przetargu wzięło udział pięć osób, które po wpłaceniu wadium w wysokości
6.000 zł zostały dopuszczone do przetargu.
3. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny w wysokości 45.500zł (netto)
przetarg zamknięto i ogłoszono zwycięzcą przetargu – Pana Waldemara Pawłowskiego .
4. Pan Waldemar Pawłowski został ustalony jako nabywca w/w nieruchomości.

Data powstania: środa, 9 maj 2007 11:22
Data opublikowania: środa, 9 maj 2007 12:39
Data przejścia do archiwum: wtorek, 29 maj 2007 13:47
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1459 razy