BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz
W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz , przeznaczonej do wydzierżawienia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2004r. Nr 261,poz.2603 z późniejszymi zmianami ).

- Położenie nieruchomości - Borki, gmina Pisz,
- Opis nieruchomości - grunt przeznaczony pod lokalizację parkingu
na samochody ciężarowe
- Numer działki - cz.7/24
- Powierzchnia działki - 300m2
- Numer KW - 28238
- Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego - 150zł + 22% VAT


1.Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres trzech lat
w drodze bezprzetargowej.
2. Nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania
przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania - teren zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia
30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002
0007 2065 0001 w Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.
4.Czynsz dzierżawny może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek czynszu poczynając
od 1 stycznia roku następnego.
5.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia
25 maja 2007r. do dnia 14 czerwca 2007r.
Data powstania: czwartek, 24 maj 2007 11:47
Data opublikowania: piątek, 25 maj 2007 11:32
Data przejścia do archiwum: piątek, 15 cze 2007 07:05
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1386 razy