BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja

Pisz, 28.05.2007 r. PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE X-ta SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 29 MAJA 2007 ROKU / WTOREK / O GODZINIE 16-TEJ W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU.

PORZĄDEK OBRAD :

1.Otwarcie obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Zapytania i wnioski sołtysów.
4.Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
5.Interpelacje i zapytania radnych
6Wystąpienia przedstawicieli Fabryki „ SKLEJKI – PISZ „ SA w Piszu.
7.Dyskusja dot. sytuacji w Fabryce „SKLEJCE – PISZ „ SA w Piszu.
8.Zajęcie stanowiska przez Radę Miejską w sprawie sytuacji w Fabryce „ SKLEJCE – PISZ „ SA w Piszu.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia o realizacji wspólnego przedsięwzięcia w zakresie poprawy stanu technicznego i infrastruktury kolejowej wchodzącej w skład linii kolejowej Nr 219 na odcinku Szczytno- Ełk.
10.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11.Wolne wnioski.
12.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Stanisław Olender
Data powstania: poniedziałek, 28 maj 2007 20:44
Data opublikowania: poniedziałek, 28 maj 2007 20:58
Data przejścia do archiwum: wtorek, 29 maj 2007 17:56
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1351 razy