BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.7331/II-14/07

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./

zawiadamiam,
że w dniu 25.05.2007r., wpłynął wniosek firmy
SILIKATY Ostrołęka Sp. z o.o.
z/s w Grabowie
07-400 Ostrołęka


dotyczący
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na modernizacji zakładowej sieci kanalizacji deszczowej poprzez:
zamontowanie osadnika zawiesin Φ 1500 mm
zamontowanie separatora węglowodorów UNICON 10/100 UNISEP
wykonanie otwartego zbiornika gruntowego z drenażem
na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 139/1 i 139/2, położonych w obrębie
Pisz II

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 61.
Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Data powstania: wtorek, 29 maj 2007 13:53
Data opublikowania: wtorek, 29 maj 2007 15:04
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 18 cze 2007 14:24
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1461 razy