BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 72/07 Burmistrza Pisza z dnia 27 czerwca 2007r.

w sprawie powołania Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr142, poz.1591 z późn. zm.), art.4 pkt4 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1593 z późn. zm.) oraz § 5 Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXX/357/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie nadania statutu Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Piszu ( Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2005r. Nr 10, poz.213 i Nr 103, poz. 1396) zarządzam co następuje:

§ 1.
Z dniem 02 lipca 2007r. powołuję Jerzego Malczyka na Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu


§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Pisz.


§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 czerwca 2007r. z mocą obowiązującą od 02 lipca 2007 r.

Data powstania: piątek, 29 cze 2007 11:54
Data opublikowania: piątek, 29 cze 2007 13:07
Opublikował(a): Wiesław Pupek
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1860 razy