BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 122/07 Burmistrza Pisza z dnia 28 września 2007r.

w sprawie powołania Kapituły ds. Nagród i Wyróżnień Sportowych
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz ust. 7 i 8 Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień zawodnikom sportowym w tym również niepełnosprawnym, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XI/92/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie przyznawania nagród oraz wyróżnień zawodnikom sportowym, w tym również niepełnosprawnym (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 126, poz. 1735), zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Powołuję Kapitułę ds. Nagród i Wyróżnień Sportowych w składzie:

1) Lilla Bednarek – radna Rady Miejskiej w Piszu;
2) Mirosław Banach – radny Rady Miejskiej w Piszu;
3) Jerzy Malczyk – przedstawiciel Burmistrza Pisza;
4) Aleksandra Kubrak – przedstawiciel Burmistrza Pisza;
5) Rafał Grusznis – przedstawiciel Burmistrza Pisza.

2. Zadaniem Kapituły, o której mowa w ust. 1 jest dokonanie oceny wniosków o przyznanie nagrody (lub wyróżnienia), o których mowa w Uchwale Nr XI/92/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie przyznawania nagród oraz wyróżnień zawodnikom sportowym, w tym również niepełnosprawnym (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 126, poz. 1735).

3. Kapituła dokona oceny wniosków i przedstawi Burmistrzowi Pisza protokół w terminie do dnia 10 października 2007 r. Protokół zawierać będzie w szczególności listę wytypowanych kandydatów do nagrody i wyróżnienia oraz uzasadnienie wyboru.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 września 2007 r.
Data powstania: środa, 10 paź 2007 11:48
Data opublikowania: środa, 10 paź 2007 11:57
Data edycji: środa, 28 lis 2007 09:34
Opublikował(a): Wiesław Pupek
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1830 razy
Ilość edycji: 2