BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 144/07 Burmistrza Pisza z dnia 8 listopada 2007r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.

Na podstawie § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108) zarządzam, co następuje:

§1.

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu 1, oznaczonej nr działki 481/25 o pow. 3896 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 13021, w składzie:


1. Przewodniczący komisji - Żmijewska Ewa,
2. Członek komisji - Wnęta Grażyna
3. Członek komisji - Ilewicz Marcin
4. Członek komisji - Waszkiewicz Hanna

§2.

Komisja przeprowadzi przetarg w dniu 14 grudnia 2007 r.
§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 listopada 2007 r.
Data powstania: środa, 14 lis 2007 10:57
Data opublikowania: czwartek, 15 lis 2007 16:53
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1541 razy