BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 112/07 Burmistrza Pisza z dnia 14 września 2007r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie naprawy dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych oraz dostawę żwiru i tłucznia na terenie miasta Pisz.
Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust.1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie naprawy dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych oraz dostawę żwiru i tłucznia na terenie miasta Pisz w składzie:

1. Piotr Grochal -przewodniczący Komisji Przetargowej
2. Edyta Kryszajtys - zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej
3. Anna Bogdanowicz - sekretarz Komisji Przetargowej
4. Krzysztof Nosek - członek Komisji Przetargowej

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 września 2007r.


Data powstania: środa, 2 sty 2008 14:05
Data opublikowania: środa, 2 sty 2008 15:55
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1593 razy