BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

OGŁOSZENIE Z.7331/II-34/07/08

Burmistrz Pisza informuje, że dnia 21.12.2007r. wpłynęło do tut. Urzędu pismo Gminy Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, w sprawie wycofania wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie świetlicy wiejskiej o powierzchni zabudowy do 250m2 na działce o numerze ewidencyjnym 173, położonej w obrębie Pilchy, gm. Pisz.
W związku z powyższym, Burmistrz Pisza informuje, że strony postępowania mają możliwość wniesienia sprzeciwu odnośnie umorzenia postępowania w w/w sprawie.
Brak sprzeciwu w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma będzie stanowił podstawę do wydania decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego, zgodnie z art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz.U. z 2000r, Nr 98 poz. 1071 z późń.zm./

Data powstania: piątek, 4 sty 2008 12:51
Data opublikowania: piątek, 4 sty 2008 14:53
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 28 sty 2008 11:50
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1321 razy