BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami),

-Położenie nieruchomości – Al. Piłsudskiego,
-Numery działek – 503/12 i 503/13,
-Numer KW – 13024,
-Powierzchnia nieruchomości - 400 m2,
-Opis nieruchomości-teren przeznaczony na cele gospodarcze (ustawienie ogródka gastronomicznego). Wydzierżawiony teren będzie ogólnodostępny.
-Roczna wysokość czynszu – 500 zł oraz 22 % podatku VAT.

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/175/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 grudnia 2007 r. do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.
2.W/w nieruchomość według ustaleń studium stanowi teren zieleni nieuporządkowanej, położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 5 stycznia 2008 r. do dnia 26 stycznia 2008 r.
Data powstania: czwartek, 10 sty 2008 10:28
Data opublikowania: czwartek, 10 sty 2008 10:35
Data przejścia do archiwum: niedziela, 27 sty 2008 20:11
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1119 razy