BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Obwieszczenie Z.7331/II-30/07/08

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./

zawiadamiam,
że w dniu 15. 01. 2008 r. na wniosek firmy
Instalatorstwo Elektryczne
Marek Szmigiel
ul. Kwiatowa 12/53
12-221 Ruciane Nida

działającej z upoważnienia

ZEB Dystrybucja Sp. z o.o
ul. Elektryczna 13
15-950 Białystok

Burmistrz Pisza wydał decyzję nr 30/07 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na

budowie kablowej linii energetycznej typu YAKXs 4x70, L=190m na działkach o numerach ewidencyjnych 75/4, 106, 8/20 położonych w obrębie Karwik, gm. Pisz oraz wymianie przewodów typu AL. (gołych) na ASXSn 4x70 (izolowane) na działkach o numerach ewidencyjnych 69/1, 69/2, 71/16, 71/11, 74, 75/4, 75/2, 76, 77, 79/1, 79/2, 80/1 położonych w obrębie Karwik, gm. Pisz.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego pok. Nr 61 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Data powstania: środa, 16 sty 2008 10:48
Data opublikowania: środa, 16 sty 2008 13:16
Data przejścia do archiwum: piątek, 1 lut 2008 15:07
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1160 razy