BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 165/07 Burmistrza Pisza z dnia 21 grudnia 2007r.

w sprawie realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Gminie Pisz w 2008 roku


Na podstawie art. 2, art.17 ust.7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 roku Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.), w związku z § 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U. Nr 96, poz. 850) oraz art. 19 ust 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz. 590), a także § 3 zarządzenia Nr 315 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego - Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w województwie w 2008 roku i § 3 zarządzenia Nr 316 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Województwie Warmińsko-Mazurskim w 2008 roku, zarządza się co następuje:

§ 1.

Wprowadza się „Kalendarzowy plan działania w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w Gminie Pisz w 2008 roku”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wprowadza się do użytku służbowego „Plan pozamilitarnych zamierzeń obronnych w Gminie Pisz w 2008 roku”, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wprowadza się do użytku służbowego „Plan szkolenia obronnego w Gminie Pisz w 2008 roku”, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku.

Data powstania: czwartek, 17 sty 2008 11:21
Data opublikowania: czwartek, 17 sty 2008 11:46
Opublikował(a): Ryszard Buczel
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1606 razy