BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

na świadczenie usług oczyszczania i wywozu stałych odpadów z terenu gminy i miasta Pisz
Burmistrz Pisza informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 09.01.2008 r., w przedmiocie zamówienia: Świadczenie usług oczyszczania i wywozu stałych odpadów z terenu gminy i miasta Pisz, została złożona jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu.
Wybrano ofertę złożoną przez Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą w Piszu, ul. Olsztyńska 3, za łączną cenę brutto – 180 830,00 zł (cena brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia).
Oferta wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza - najniższa cena.


Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nazwa i adres wykonawcy

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.
12-200 Pisz, ul. Olsztyńska 3

Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 100%):
Oferta nr 1: (180 830,00 : 180 830,00) x 100 x 4 = 400,00 pkt

Razem
400,00 pkt
Data powstania: czwartek, 17 sty 2008 12:39
Data opublikowania: czwartek, 17 sty 2008 14:10
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 28 sty 2008 11:34
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1282 razy