BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Usunięcie drzewa

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie umieszczono dane o wniosku dotyczącym usunięcia drzewa, rosnącego na dz. nr 354, położonej w obrębie geodezyjnym Borki.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul.Gizewiusza 5, pokój nr 12.
Ewentualne uwagi czy wnioski proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, ul.Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, w terminie 21 dni od daty ogłoszenia.

Żadne wnioski i zarzuty po upływie powyższego terminu nie będą przyjęte.

Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, Sołectwa Borki oraz umieszczono na stronie internetowej od dnia 17.01.2008 r. do dnia 06.02.2008 r.
Data powstania: czwartek, 17 sty 2008 15:10
Data opublikowania: czwartek, 17 sty 2008 18:06
Data przejścia do archiwum: czwartek, 7 lut 2008 07:22
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1042 razy