BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

na świadczenie usług w zakresie zarządzania budynkami i lokalami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Pisz oraz zarządzania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi Gminy Pisz we Wspólnotach Mieszkaniowych
Burmistrz Pisza informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 09.01.2008 r., w przedmiocie zamówienia: świadczenie usług w zakresie zarządzania budynkami i lokalami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Pisz oraz zarządzania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi Gminy Pisz we Wspólnotach Mieszkaniowych, została złożona jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu.
Wybrano ofertę złożoną przez Piskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu, ul. Wąglicka 1, za łączną cenę brutto – 309 348,36 zł (cena brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia).
Oferta wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza - najniższa cena.


Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nazwa i adres wykonawcy

Piskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Ul. Wąglicka 1
12-200 Pisz
Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 100%):
Oferta nr 1: (309 348,36 : 309 348,36) x 100 x 4 = 400,00 pkt

Razem
400,00 pktData powstania: piątek, 18 sty 2008 14:36
Data opublikowania: piątek, 18 sty 2008 16:19
Data przejścia do archiwum: środa, 30 sty 2008 16:02
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1241 razy