BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 11/08 Burmistrza Pisza z dnia 16 stycznia 2008r.

w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok.


Na podstawie art.186 ust 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XVIII/170/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok


Burmistrz Pisza zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się układ wykonawczy budżetu Gminy Pisz zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przyjmuje się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 3Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 stycznia 2008r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.Pliki do pobrania:

  • dochody Data dodania: 21 sty 2008 14:23
  • wydatki Data dodania: 21 sty 2008 14:23
  • zlecone Data dodania: 21 sty 2008 14:24
Data powstania: poniedziałek, 21 sty 2008 14:20
Data opublikowania: poniedziałek, 21 sty 2008 14:24
Opublikował(a): Aldona Klimek
Zaakceptował(a): Aldona Klimek
Artykuł był czytany: 1731 razy