BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Obwieszczenie Z.7331/II-29/07/08

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./

zawiadamiam,
że w dniu 22. 01. 2008 r. na wniosek
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Szpitala Powiatowego w Piszu
ul. Sienkiewicza 2
12-200 Pisz

Burmistrz Pisza wydał decyzję nr 29/07 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na

rozbudowie budynku Szpitala Powiatowego w Piszu, na działce o numerze ewidencyjnym 267/17, położonej w obrębie Pisz II.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego pok. Nr 61 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Data powstania: wtorek, 22 sty 2008 13:13
Data opublikowania: wtorek, 22 sty 2008 15:54
Data przejścia do archiwum: czwartek, 7 lut 2008 14:22
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1122 razy