BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

na świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz
Burmistrz Pisza informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 14.01.2008 r., w przedmiocie zamówienia: „świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz” zostały złożone dwie oferty nie podlegające odrzuceniu na poszczególne zadania.
1. Na zadanie nr 1 wybrano ofertę złożoną przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu, ul. Olsztyńska 3, za łączną cenę brutto – 297 460,00 zł (cena brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia).

2. Na zadanie nr 2 wybrano ofertę złożoną przez Piskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu, ul. Wąglicka 1, za łączną cenę brutto – 93 779,07 zł (cena brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia).
Oferty wykonawców spełniają wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zostały ocenione jako najkorzystniejsze - najniższe ceny.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
1. Na zadanie nr 1:

Nazwa i adres wykonawcy

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Ul. Olsztyńska 3
12-200 Pisz
Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 100%):
Oferta nr 1: (297 460,00 : 297 460,00) x 100 x 3 = 300,00 pkt
Razem
300,00 pkt

2. Na zadanie nr 2:

Nazwa i adres wykonawcy

Piskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Ul. Wąglicka 1
12-200 Pisz
Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 100%):
Oferta nr 1: (93 779,07 : 93 779,07) x 100 x 3 = 300,00 pkt
Razem
300,00 pkt
Data powstania: środa, 23 sty 2008 13:13
Data opublikowania: środa, 23 sty 2008 15:12
Data przejścia do archiwum: piątek, 1 lut 2008 09:31
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1201 razy