BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA NR 1,2 i 3 DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SIWZ I PRZEDŁUŻENIEM TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy postępowania na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Piszu oraz wymianę pokrycia dachowego.
Do Zamawiającego w dniach 23-28 stycznia 2008 roku wpłynęły 3 zapytania dotyczące treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Piszu oraz wymianę pokrycia dachowego. W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ) Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania.


Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zmodyfikowano część przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Uzupełniającą informację dotyczącą zakresu robót sanitarnych stanowi ślepy kosztorys robót sanitarnych - będący załącznikiem do treści odpowiedzi na zapytania.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w związku ze zmianą treści SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zmienia się termin składania ofert na dzień 19 lutego 2008 roku do godz. 10:00. Mając na uwadze powyższe oraz art. 86 ust. 2 ww. ustawy ulega zmianie termin otwarcia ofert na dzień 19 lutego 2008 r. o godz. 10:20.

Treść zapytań wraz z odpowiedziami w załączeniu.
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 29 sty 2008 15:10
Data opublikowania: wtorek, 29 sty 2008 16:04
Data przejścia do archiwum: wtorek, 19 lut 2008 15:24
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1330 razy