BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Obwieszczenie Z- 7331/II/33/07/08

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./

zawiadamiam,
że w dniu 28. 01. 2008 r. na wniosek
Starostwa Powiatowego w Piszu
Pl. Ignacego Daszyńskiego 7
12-200 Pisz

Burmistrz Pisza wydał decyzję nr 33/07/08 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:

adaptacji i nadbudowie poddasza wraz z cześciową termomodernizacją istniejącego budynku byłego internatu w celu utworzenia pomieszczeń biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Piszu, dobudowie klatki schodowej od strony południowej budynku oraz wykonaniu miejsc parkingowych w ilości 75-85 stanowisk, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 498/15, przy ul. Warszawskiej, położonej w obrębie Pisz I.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego pok. Nr 61 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Data powstania: środa, 30 sty 2008 08:54
Data opublikowania: środa, 30 sty 2008 10:12
Data przejścia do archiwum: piątek, 15 lut 2008 11:20
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1105 razy