BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

na wykonanie projektu podziału nieruchomości położonych na terenie miasta Pisz – wzdłuż ulicy Warmińskiej w Piszu
Burmistrz Pisza informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 10.01.2008 r., w przedmiocie zamówienia: Wykonanie projektu podziału nieruchomości położonych na terenie miasta Pisz – wzdłuż ulicy Warmińskiej w Piszu, zostały złożone cztery oferty nie podlegające odrzuceniu.
Wybrano ofertę złożoną przez Dariusza Żmijewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Dariusz Żmijewski z siedzibą w Piszu przy ul. 1-go Maja 4/38 za łączną cenę brutto – 8 900,00 zł (cena brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia).
Oferta wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza - najniższa cena.


Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nazwa i adres wykonawcy
Usługi Geodezyjno-Kartograficzne
Dariusz Żmijewski
12-200 Pisz, ul. 1-go Maja 4/38
Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 100%):
Oferta nr 1: (8 900,00 : 8 900,00) x 100 x 4 = 400,00 pkt
Razem: 400,00 pkt

Nazwa i adres wykonawcy
Agencja Geodezyjna S.C.
Zofia i Andrzej Dąbrowscy
12-200 Pisz, ul. Gizewiusza 11

Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 100%):
Oferta nr 2: (8 900,00 : 12 810,00) x 100 x 4 = 277,92 pkt
Razem: 277,92 pkt

Nazwa i adres wykonawcy
Biuro Geodezji
Cezary Stypułkowski
12-200 Pisz, ul. Gdańska 48

Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 100%):
Oferta nr 3: (8 900,00 : 13 400,00) x 100 x 4 = 265,68 pkt
Razem: 265,68 pkt


Nazwa i adres wykonawcy
Handel Detaliczny i Hurtowy
Regina Usidus
12-200 Pisz, ul Warszawska 36/7
Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 100%):
Oferta nr 4: (8 900,00 : 9 699,00) x 100 x 4 = 367,04 pkt
Razem: 367,04 pkt


Data powstania: wtorek, 5 lut 2008 10:01
Data opublikowania: wtorek, 5 lut 2008 11:45
Data przejścia do archiwum: piątek, 15 lut 2008 11:10
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1405 razy