BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 19/08 Burmistrza Pisza z dnia 29 stycznia 2008r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „wycenę nieruchomości na terenie gminy Pisz”
Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655) zarządzam, co następuje:§ 1

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na „wycenę nieruchomości na terenie gminy Pisz”, w składzie:1. Ewa Żmijewska – przewodniczący Komisji Przetargowej
2. Grażyna Wnęta – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej
3. Arkadiusz Jackowski – sekretarz Komisji Przetargowej
4. Marcin Ilewicz – członek Komisji Przetargowej

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 stycznia 2008 roku
Data powstania: środa, 6 lut 2008 10:50
Data opublikowania: środa, 6 lut 2008 12:29
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 1871 razy