BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 17/08 Burmistrza Pisza z dnia 28 stycznia 2008r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę ulicy Szerokiej w Piszu”.
Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2, i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655) zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na „Budowę ulicy Szerokiej w Piszu”, w składzie:

1. Zbigniew Wdowiarski – przewodniczący Komisji Przetargowej
2. Elżbieta Sadłowska – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej
3. Arkadiusz Robert Jackowski – sekretarz Komisji Przetargowej
4. Agnieszka Kręciewska – członek Komisji Przetargowej

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28.01.2008 roku

Data powstania: środa, 6 lut 2008 12:16
Data opublikowania: środa, 6 lut 2008 12:28
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 1632 razy