BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 23/08 Burmistrza Pisza z dnia 11 lutego 2008r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę oświetleniowej linii kablowej pomiędzy ulicami Lipową i Rybacką w Piszu”.

Na podstawie art.19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę oświetleniowej linii kablowej pomiędzy ulicami Lipową i Rybacką w Piszu”, w składzie:

1. Zbigniew Wdowiarski - przewodniczący Komisji Przetargowej
2. Elżbieta Sadłowska – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej
3. Arkadiusz Robert Jackowski – sekretarz Komisji Przetargowej
4. Agnieszka Kręciewska – członek Komisji Przetargowej

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 lutego 2008 r.


Data powstania: poniedziałek, 11 lut 2008 13:25
Data opublikowania: poniedziałek, 11 lut 2008 16:06
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 1860 razy