BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 27/08 Burmistrza Pisza z dnia 14 lutego 2008r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz”
Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655) zarządzam, co następuje:§ 1

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na „świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz”, w składzie:1. Piotr Grochal – przewodniczący Komisji Przetargowej
2. Krzysztof Nosek – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej
3. Arkadiusz Robert Jackowski – sekretarz Komisji Przetargowej
4. Edyta Kryszajtys – członek Komisji Przetargowej

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 lutego 2008 roku


BURMISTRZ PISZA

Jan Alicki
Data powstania: czwartek, 14 lut 2008 13:56
Data opublikowania: czwartek, 14 lut 2008 14:42
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 1927 razy