BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 26/08 Burmistrza Pisza z dnia 13 lutego 2008r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzonkach.
Na podstawie art. 36a ust. 4a w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:


§ 1

W Zarządzeniu Nr 95/07 Burmistrza Pisza z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzonkach wprowadza się następującą zmianę:
- w § 1 wyrazy „28 lutego 2008 r.” zastępuje się wyrazami „29 lutego 2008 r.”.


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 lutego 2008 r.
Data powstania: piątek, 15 lut 2008 10:01
Data opublikowania: piątek, 15 lut 2008 10:03
Opublikował(a): Wiesław Pupek
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 1754 razy