BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Obwieszczenie Z-7331/II-12/08

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./

zawiadamiam,
że w dniu 18.02.2008 r. wpłynął wniosek
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
Zarządu Zlewni Pojezierza Mazurskiego, Biebrzy i Czarnej Hańczy w Giżycku
ul. Wodna 4
11-500 Giżycko

dotyczący
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie masztu kratowego o podstawie 3,0 m x 3,0 m i wysokości 25 m przeznaczonego do zamontowania świateł nawigacyjnych sygnalizacji ostrzegawczej na działce o numerze ewidencyjnym 1026 (jezioro Roś) położonej w obrębie Pilchy, gm. Pisz.


Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. Nr 61.
Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Data powstania: czwartek, 21 lut 2008 08:12
Data opublikowania: piątek, 22 lut 2008 15:29
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 10 mar 2008 09:34
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1145 razy