BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 28/08 Burmistrza Pisza z dnia 22 lutego 2008 r.

w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzonkach.
Na podstawie art. 36a ust. 5 w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) ustala się, co następuje:
.
§ 1
Celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzonkach powołuje się Komisję w składzie:
1) Pan Zenon Bednarczyk - przewodniczący – przedstawiciel Gminy Pisz,
2) Pani Lilla Bednarek - przedstawiciel Gminy Pisz,
3) Pan Dariusz Olender - przedstawiciel Gminy Pisz,
4) Pan Marek Roszkowski - przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty
w Olsztynie,
5) Pani Aneta Dubielewska - przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty
w Olsztynie,
6) Pan Krzysztof Szwed - przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty
w Olsztynie,
7) Pani Małgorzata Olender - przedstawiciel Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej
w Trzonkach,
8) Pani Marzena Wróblewska - przedstawiciel Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej
w Trzonkach,
9) Pani Marlena Kożlik - przedstawiciel Rady Rodziców Szkoły Podstawowej
w Trzonkach,
10) Pani Edyta Kutyłowska - przedstawiciel Rady Rodziców Szkoły Podstawowej
w Trzonkach,
11) Pan Józef Bałdyga - przedstawiciel ZNP w Piszu,
12) Pan Mirosław Zduńczyk - przedstawiciel NSZZ „Solidarność” w Piszu.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 lutego 2008 r.
Data powstania: poniedziałek, 25 lut 2008 07:36
Data opublikowania: poniedziałek, 25 lut 2008 07:38
Opublikował(a): Wiesław Pupek
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 1711 razy